Proje Yönetimi

REKMER ulusal (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları vb.) ve uluslar arası (AB Leonardo da Vinci, Horizon 2020, Erasmus +, IPARD vb.) hibe programları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

TÜBİTAK Proje Danışmanlıkları

REKMER; TÜBİTAK’ın Akademik, Sanayi, Kamu, Girişimcilik ve Bilimsel Etkinliklerde vermiş olduğu destekler konusunda profesyonel bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Bu kapsamda;

Akademisyenlere yönelik;

 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
 • 1002 – Hızlı Destek Programı
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 • 1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
 • 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
 • 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 3501 – Kariyer Geliştirme Programı

KOBİ’lere ve Sanayi Kuruluşlarına yönelik;

 • 1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 • 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • 1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

KOSGEB Proje Danışmanlıkları

KOBİ’lere yönelik olarak KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda danışmanlık verdiğimiz destekler şunlardır:

Kalkınma Ajansı Proje Danışmanlıkları

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda iller bazında faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları bölgesel aktörlere mali ve teknik destek sağlayan kurumlardır.

Mali destekler faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olmak üzere üçe ayrılır. Bu destekler doğrudan finansman destekleri, proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanmaktadırlar.

REKMER Ankara Kalkınma Ajansı ile pek çok proje gerçekleştirmiştir. Bu projeler şunlardır:

http://rekmer.org/index.php?title=ANK-MEBP
http://rekmer.org/index.php?title=YB%C3%9C_Teknokent_Kuruluyor
Kalkınma Ajansı Destekleri hakkında kapsamlı bilgi için tıklayınız.

AB Proje Danışmanlıkları

REKMER, Avrupa Birliği projelerinin hazırlanması, başvuru sürecinin takip edilmesi ve proje yönetilmesi konusunda yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, mesleki örgütlere, firmalara ve diğer kurum / kuruluşlara bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda:

 • Avrupa Birliği Proje programlarıyla ilgili danışmanlık ve rehberlik
 • Proje fikir desteği
 • Proje geliştirme ve uygulama
 • Avrupa Birliğine üye ülkelerden proje partneri bulma

faaliyetlerini yürütmektedir.

UR&GE Danışmanlıkları

Ekonomi Bakanlığı tarafından sunulan ve kısaca UR&GE diye anılan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen kapsamlı bir destektir. Bu kapsamda şirketlerin eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetleri desteklenmektedir. Bu proje kapsamında pek çok kurum ve firma bir araya gelmektedir. REKMER, deneyimli ekibiyle kurumlar arası koordinasyonu sağlama, network oluşturma, projeye ortak bulma ve projelerin mevcut durum analizini gerçekleştirme gibi konularda destek vermektedir.

Şu ana kadar içinde bulunduğumuz UR&GE projeleri şunlardır:

Destek hakkında kapsamlı bilgi için tıklayınız.

Bir Sorunuz mu Var?

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin!