Danışmanlık

REKMER Bünyasinde Bulunan Danışmanlık Faaliyetleri

Strateji Danışmanlığı
Uzun vadeli başarıyı elde etmek için vizyoner bir planlama yapılırken kurumun misyonuna ve varoluş nedenine uyumlu olan hedef, amaç ve projerlerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. REKMER, profesyonel ve tecrübeli ekibiyle stratejik plan, iç ve dış paydaş analizleri, iç-dış çevre analizleri, eylem planları hazırlanması, ve stratejik plan izleme ve değerlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Rekabet Danışmanlığı
Globalleşen piyasalarda firmalar yalnızca yerel aktörlerle değil global aktörlerle de rekabet içerisine girmektedirler. Bu şartlarda, firmaların rakiplerini iyi analiz etmeleri onları bir adım öne çıkaracaktır. REKMER firmaların işlerini yaparken karşılaştığı rekabet ile ilgili sorunlara çözüm üretmekte; firmaların içinde bulunduğu sektörleri analiz ederek kritik öneme sahip rakipleri belirlemekte ve bu rakiplerin stratejilerini analiz ederek fırsat ve tehditleri belirlemektedir.
Piyasa Araştırması Danışmanlığı
Yatırım planlama ve mevcut durum analizlerinde en önemli noktalardan biri de piyasa araştırmasının doğru bir biçimde yapılmasıdır. Belirlenen piyasalardaki talep koşulları, ürünlere yönelik satış verileri ve ileriye dönük satış tahminleri, yurtiçi ve yurtdışı rekabet derecesi ile tüketici tepkisinin tahmin edilmesi yeni pazarların geliştirilmesi açısından önemlidir. REKMER olarak sunduğumuz piyasa araştırması danışmanlıkları şöyledir:

  • Fiyat Araştırmaları: Çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilecek ürün miktarının belirlenmesi, maliyet analizleri, yurtiçi ve yurtdışı tedarik maliyetleri, kar marjı analizleri
  • Sektör Araştırmaları: Sektörlerin üretim ve gelişim planları, pazar yapısının ve koşullarının analiz edilmesi, sektörel fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, sektörel projeksiyonların yapılması
  • Tüketici Araştırmaları: Tüketici alışkanlıklarının tespit edilmesi, tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
Etki Analizi Danışmanlığı
Kamu politikalarının, stratejik planların, yatırımların ve projelerin etkilerinin değerlendirilmesi konusu dünya genelinde her geçen gün önem kazanmaktadır. İleriye dönük kurum politikalarının belirlenmesinde ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalı politika belirlemeye yardımcı olan etki analizi, proje ve yatırımların verimliliğini artırması açısından gerçekleştirilmesi gerekli bir analizdir. Türkiye’de bu konuda büyük bir eksikliği dolduran REKMER, her türlü yatırım ve projelerin başarısını ve ilerlemesini ölçecek bir etki analizi danışmanlığı sunmaktadır.

Bir Sorunuz mu Var?

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin!