Rekmer Nedir?

logo-v

Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezi (REKMER) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde, rekabet, inovasyon, girişimcilik, kümelenme ve strateji alanlarında hizmet sunan bir proje ve danışmanlık merkezdir. İş dünyası ile akademiyi bir araya getirerek karşılaşılan sorunlara çözüm bulan, yenilikçi projeler geliştiren REKMER attığı adımlar ile üniversitemizin vizyoner hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Pek çok akademisyen, öğrenci, kamu çalışanı ve iş adamını bir araya getiren merkezin hedefleri arasında üniversitede girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak, proje yönetimi ve strateji geliştirme bilinci oluşturmak ve topluma değer sağlayan aktiviteler gerçekleştirmek bulunmaktadır.

REKMER hızla değişen ve gelişen iş dünyasının karmaşık problemlerine çözüm üretmenin yanında, üniversite içindeki farklı disiplinleri bir araya getirerek, bütüncül bir yaklaşımla katma değeri yüksek projeler gerçekleştirmektedir. Farklı disiplinler ve bölümlerden gelen akademisyenler ve öğrenciler REKMER bünyesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile hem uygulamaya dayalı hem de uluslararası bilim toplumuna katkı sağlayan bir merkezdir.

Ayrıca Rekmer, KOBİ’lere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Sanayi Bölgelerine, Yerel Yönetimlere, Sendikalara ve diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Bu hizmetleri sunarken akademik disiplini ve kaliteyi ön planda tutmakta, paydaşları ve toplum için katma değer sağlayan projeler ortaya koymaktadır.

Bir Sorunuz mu Var?

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin!